Login About Gallery
Načíst položku ze seznamu
TEXT
1. Průběh, forma a výsledek infekce 2. Formy a mechanismy přenosu a šíření nákaz 3. Patogenita a virulence 4. Faktory invazivity 5. Schopnost překonávat obranné mechanismy hostitele 6. Toxicita mikrobů 7. Poškození jako důsledek obranných reakcí hostitele 8. Antiinfekční imunita – přehled, mikrobiální antigeny 9. Principy a mechanizmy specifické (získané) antimikrobiální imunity – buněčné 10. Principy a mechanizmy specifické (získané) antimikrobiální imunity – humorální (protilátky a jejich tvorba a význam) 11. Principy a mechanizmy nespecifické (vrozené) antimikrobiální imunity – humorální složky, bariéry vůči usazení a průniku mikrobů 12. Principy a mechanizmy nespecifické (vrozené) antimikrobiální imunity – buněčné složky, fagocytóza 13. Serologické reakce – principy, využití, interpretace výsledků 14. Normální mikrobiální flóra člověka – složení a význam (flóra rezidentní a transientní) 15. Morfologie bakterií a stavba bakteriální buňky 16. Metabolismus bakterií 17. Mikroby a prostředí, růst a množení bakterií, pěstování bakterií 18. Bakteriální genetika 19. Povaha a třídění virů, stavba virionu, virová genetika, 20. Množení virů. Vliv virové infekce na buňku 21. Průběh, formy a patogeneze virových nákaz 22. Viry a prostředí, inaktivace virů 23. Obrana hostitele proti virové infekci 24. Obecné vlastnosti hub a jejich patogenita 25. Základní pojmy z parazitologie, zvláštnosti oproti jiným oblastem mikrobiologie
DOCUMENTS
Get text from
Text
TEXT
Split
Text
by
New Lines
SCRIPTING
Get
Random Item
from
Rozdělit text
NOTHING
Nothing
TEXT
1. Přehled a praktické použití dezinfekce, vícestupňové dezinfekce a vyššího stupně dezinfekce 2. Přehled a praktické použití sterilizace, použití bioindikátorů 3. Účinky antimikrobiálních látek na mikroby 4. Nežádoucí účinky antibiotik 5. Rezistence mikrobů k antimikrobiálním látkám a testování citlivosti k antibiotikům 6. Klinicky významné rezistence (MRSA, MLS, VRE, betalaktamázy a karbapenemázy) a jejich průkaz 7. Antibiotická a neantibiotická léčba biofilmových infekcí, kontrola účinnosti této léčby 8. Základní principy antimikrobní léčby, volba antibiotika, monitorování antibiotické terapie 9. Antibiotické středisko, racionální antibiotická terapie a profylaxe 10. Peniciliny 11. Cefalosporiny 12. Monobaktamy a karbapenemy 13. Tetracykliny, glycylykliny a chloramfenikol 14. Aminoglykosidy 15. Makrolidy a azalidy 16. Linkosamidy, streptograminy, oxazolidinony 17. Glykopeptidy, lipoglykopeptidy, polypeptidy a ansamyciny 18. Chinolony a fluorochinolony 19. Další protibakteriální chemoterapeutika – antagonisté kys. listové, nitrofurany, nitroimidazoly 20. Antituberkulotika, základní principy léčby mykobakteriálních infekcí 21. Antimykotika pro lokální i celkovou terapii – imidazolová a triazolová 22. Antimykotika pro lokální i celkovou terapii – kromě imidazolů a triazolů 23. Prevence, profylaxe virových nákaz 24. Antivirotika 25. Antiparazitární léčiva 26. Umělá aktivní imunizace – princip, typy očkovacích látek, praktické využití (pravidelná a ostatní očkování) 27. Pravidelné očkování povinné a dobrovolné, očkování a chemoprofylaxe při cestách do zahraničí 28. Umělá pasivní imunizace, imunomodulace, ovlivnění protiinfekční imunity dalšími léčivy
DOCUMENTS
Get text from
Text
TEXT
Split
Text
by
New Lines
SCRIPTING
Get
Random Item
from
Rozdělit text
TEXT
Antimikrobiální terapie:
Položka ze seznamu
NOTHING
Nothing
TEXT
1. Rod Pseudomonas 2. Další Gramnegativní nefermentující tyčinky (zejména rody Burkholderia, Stenotrophomonas,Acinetobacter) 3. Rod Bordetella 4. Rody Brucella a Francisella 5. Rod Legionella 6. Rod Campylobacter 7. Rod Helicobacter 8. Charakteristika, lékařský význam a laboratorní diagnostika čeledi Entrobacteriaceae 9. Rod Yersinia 10. Rod Salmonella 11. Rod Shigella 12. Rod Escherichia 13. Podmíněně patogenní enterobakterie (kromě escherichií) 14. Rod Vibrio 15. Rody Pasteurella, Aeromonas a Plesiomonas 16. Rod Haemophilus 17. Neisseria gonorrhoeae 18. Neisseria meningitidis 19. Ústní neisserie, rody Moraxella, Actinobacillus, Eikenella, Kingella 20. Staphylococcus aureus 21. Koagulázanegativní stafylokoky 22. Streptococcus pyogenes, včetně pozdních (sterilních) následků streptokokových infekcí 23. Streptococcus agalactiae a ostatní betahemolytické streptokoky 24. Streptococcus pneumoniae 25. Viridující streptokoky (kromě S. pneumoniae) 26. Rod Enterococcus 27. Rod Bacillus 28. Rody Listeria a Erysipelothrix 29. Rody Lactobacillus a Bifidobacterium 30. Rod Corynebacterium a Arcanobacterium 31. Rody Nocardia, Rhodococcus a Rothia 32. Clostridium botulinum, Clostridium tetani 33. Clostridium difficile 34. Klostridia anaerobních traumatóz 35. Nesporulující grampozitivní i gramnegativní anaeroby 36. Rody Actinomyces, Cutibacterium 37. Mykobakteria způsobující tuberkulózu 38. Mykobakteria (mimo původce tuberkulózy) – zeména tzv. atypická mykobakteria a Mycobacterium leprae 39. Rody Mycoplasma a Ureaplasma 40. Rody Chlamydia a Chlamydophila 41. Rody Rickettsia a Orientia 42. Rody Anaplasma a Ehrlichia 43. Rod Bartonella a Coxiella burnetii 44. Borrelia burgdorferi sensu lato 45. Rod Borrelia – původci návratných horeček a ostatní borrelie (mimo B. burgdorferi sensu lato) 46. Rod Treponema 47. Rod Leptospira
DOCUMENTS
Get text from
Text
TEXT
Split
Text
by
New Lines
SCRIPTING
Get
Random Item
from
Rozdělit text
TEXT
NOTHING
Nothing
TEXT
1. Rod Enterovirus (kromě poliovirů) 2. Polioviry 3. Viry hepatitidy A a E 4. Reoviry (zejm. rod Rotavirus), kaliciviry a astroviry 5. Rod Rhinovirus a Coronavirus 6. Arboviry, rod Alphavirus 7. Rod Rubivirus 8. Rod Flavivirus (kromě virů klíšťových encefalitid) 9. Viry klíšťových encefalitid (včetně louping ill a ruské jaroletní) 10. Rod Hepacivirus – HCV 11. Retroviry a virus lidského imunodeficitu 12. Orthomyxoviry 13. Rody Respirovirus a Pneumovirus 14. Rod Rubulavirus 15. Rod Morbillivirus 16. Rod Lyssavirus 17. Bynyaviry, Arenaviry a filoviry 18. Rod Erythrovirus 19. Lidské papillomaviry, polyomaviry 20. Adenoviry 21. Rod Simplexvirus 22. Rod Varicellovirus 23. Rod Cytomegalovirs a ostatní herpetické viry (HHV 6, 7, 8) 24. Rod L ymphocryptovirus 25. Rod Orthohepadnavirus a virus hepatitidy D 26. Poxviry 27. Priony 28. Medicínský význam bakteriofágů
DOCUMENTS
Get text from
Text
TEXT
Split
Text
by
New Lines
SCRIPTING
Get
Random Item
from
Rozdělit text
NOTHING
Nothing
TEXT
1. Mykotoxiny 2. Rod Candida 3. Rod Cryptococcus a další rody kvasinek kromě kandid 4. Rody Pneumocystis a Microsporidium 5. Dimorfní mikromycety (původci onemocnění: histoplazmóza, kokcidioidomykóza, parakokcidioidomykóza blastomykóza, sporotrichóza a talaromykóza) 6. Vláknité mikromycety – hyalinní i pigmentované (kromě mukormycet a dermatofytů), aspergilóza 7. Mukormycety 8. Dermatofyta a další původci povrchových kožních mykóz 9. Patogenní řasy a sinice 1. Rod Trypanosoma 2. Rod Leishmania 3. Lékařsky významné měňavky 4. Gairdia (Lamblia) intestinalis; Trichomonas vaginalis 5. Střevní kokcidie. Balantidium coli 6. Toxoplasma gondii 7. Rody Plasmodium a Babesia 8. Lékařsky významné motolice 9. Taenia saginata, Taenia solium 10. Lékařsky významné tasemnice kromě rodu Teaenia (střevní i tkáňové) 11. Enterobius vermicularis 12. Ascaris lumbricoides, Rod Toxocara 13. Další střevní hlístice (Strongyloides stercoralis, Trichuris trichiura, Ancylostoma duodenale a Necator americanus) 14. Trichinella spiralis, Dracunculus medinensis, přehled filárií 15. Lékařsky významní roztoči 16. Lékařsky významný hmyz a kroužkovci
DOCUMENTS
Get text from
Text
TEXT
Split
Text
by
New Lines
SCRIPTING
Get
Random Item
from
Rozdělit text
TEXT
Myko / parazit:
Položka ze seznamu
NOTHING
Nothing
SCRIPTING
Show alert
Otázky:
Title
Otázky:
Show Cancel Button

Showcuts

Magic Vars

Screenshot

Submitted Anonymously 11 days ago

Visit iCloud (iOS)

Copy iCloud Link

Scan QR Code

0